Inne usługi

Inne usługi

Promień lasera jest uniwersalnym narzędziem do cięcia, spawania, napawania, hartowania, lutowania, znakowania...

Wszechstronne zalety obróbki materiałów promieniem lasera wykorzystuje się w wielu dziedzinach. Decyduje o tym najczęściej wysoka jakość obróbki, szybkość i elastyczność zastosowań oraz powtarzalność procesu.

Pracujemy na urządzeniach najwyższej jakości, by zapewnić Państwu najlepszą jakość produktu.Spawanie MIG / MAGSpawanie MIG/MAG

  • Inne nazwy- spawanie łukowe w osłonie gazowej, spawanie półautomatyczne, spawanie w osłonie CO2.
  • Sposób pracy - ręczny, z możliwością użycia mechanicznego przemieszczania prowadnika elektrody.
  • Źródło ciepła - łuk elektryczny.
  • Osłona jeziorka - gaz nie reagujący z metalem spawanym.
  • Zakres natężenia prądu - 60 ¸ 500A.
  • Moc cieplna - 1¸25kJ/s.

Zasada działania - łuk jarzy się między końcem elektrody a metalem rodzimym w linii złącza. Elektroda jest przesuwana ze stałą prędkością za pomocą silnika o nastawnej prędkości obrotowej. Prąd zależy od prędkości podawania elektrody. Długość łuku jest utrzymywana przez źródło prądu, a spawacz powinien prowadzić wylot prowadnika elektrody na stałej wysokości nad jeziorkiem(zwykle kilkanaście mm). Przestrzeń łukowa i spawany metal są osłaniane gazem dobranym odpowiednio do spawanego metalu. Gazami powszechnie używanymi są: argon, argon z dodatkiem 5% tlenu lub 20% dwutlenku węgla albo czysty dwutlenek węgla. Typowe zastosowani - wyrób o średniej grubości łączonych elementów, cienkie blachy.

Czytaj dalej...
 

Spawanie TIGSpawanie TIG

  • Sposób pracy-ręczny,
  • Źródło ciepła-łuk elektryczny,
  • Osłona jeziorka-gaz obojętny,
  • Zakres natężenia prądu-10-300A

Zasada działania-łuk jarzy się między końcem elektrody wolframowej a metalem rodzimym złącza. Elektroda się nie stapia, ,a spawacz utrzymuje stałą długość łuku. Wartość natężenia prądu jest nastawiana na źródle prądu. Spoiwo zwykle jest dostępne w postaci drutu o długości 1m. Doprowadza się je w miarę potrzeby do przedniego brzegu jeziorka. Jeziorko jest osłaniane przez gaz obojętny wypierający powietrze z obszaru łuku. Jako gaz ochronny najczęściej stosowany jest argon.

Czytaj dalej...
 

Zgrzewanie kołkówZgrzewanie kołków

 

Oferujemy Państwu możliwość przypawania trzpieni.

Możliwe jest przypawanie wszystkich elementów wg EN 13918 oraz różnorodne stalowe części (stopowe i niestopowe), aluminiowe oraz mosiężne.

Gwarantujemy optymalne rezultaty przypawania dla wszystkich średnic.

 

 

Czytaj dalej...