Inne usługi

Inne usługi

Promień lasera jest uniwersalnym narzędziem do cięcia, spawania, napawania, hartowania, lutowania, znakowania...

Wszechstronne zalety obróbki materiałów promieniem lasera wykorzystuje się w wielu dziedzinach. Decyduje o tym najczęściej wysoka jakość obróbki, szybkość i elastyczność zastosowań oraz powtarzalność procesu.

Pracujemy na urządzeniach najwyższej jakości, by zapewnić Państwu najlepszą jakość produktu.Spawanie MIG / MAGSpawanie MIG/MAG

  • Inne nazwy- spawanie łukowe w osłonie gazowej, spawanie półautomatyczne, spawanie w osłonie CO2.
  • Sposób pracy - ręczny, z możliwością użycia mechanicznego przemieszczania prowadnika elektrody.
  • Źródło ciepła - łuk elektryczny.
  • Osłona jeziorka - gaz nie reagujący z metalem spawanym.
  • Zakres natężenia prądu - 60 ¸ 500A.
  • Moc cieplna - 1¸25kJ/s.

Zasada działania - łuk jarzy się między końcem elektrody a metalem rodzimym w linii złącza. Elektroda jest przesuwana ze stałą prędkością za pomocą silnika o nastawnej prędkości obrotowej. Prąd zależy od prędkości podawania elektrody. Długość łuku jest utrzymywana przez źródło prądu, a spawacz powinien prowadzić wylot prowadnika elektrody na stałej wysokości nad jeziorkiem(zwykle kilkanaście mm). Przestrzeń łukowa i spawany metal są osłaniane gazem dobranym odpowiednio do spawanego metalu. Gazami powszechnie używanymi są: argon, argon z dodatkiem 5% tlenu lub 20% dwutlenku węgla albo czysty dwutlenek węgla. Typowe zastosowani - wyrób o średniej grubości łączonych elementów, cienkie blachy.

Czytaj dalej...
 

Spawanie TIGSpawanie TIG

  • Sposób pracy-ręczny,
  • Źródło ciepła-łuk elektryczny,
  • Osłona jeziorka-gaz obojętny,
  • Zakres natężenia prądu-10-300A

Zasada działania-łuk jarzy się między końcem elektrody wolframowej a metalem rodzimym złącza. Elektroda się nie stapia, ,a spawacz utrzymuje stałą długość łuku. Wartość natężenia prądu jest nastawiana na źródle prądu. Spoiwo zwykle jest dostępne w postaci drutu o długości 1m. Doprowadza się je w miarę potrzeby do przedniego brzegu jeziorka. Jeziorko jest osłaniane przez gaz obojętny wypierający powietrze z obszaru łuku. Jako gaz ochronny najczęściej stosowany jest argon.

Czytaj dalej...